Давиденкова Любовь Михайловна

Дефиниция: жена академика Н.Н.Давиденкова